Disclaimer

Een deel van de informatie op deze website is slechts voorlopig. De informatie op de website kan wijkcomité ‘t Lindeken dan ook niet juridisch binden.

wijkcomité ‘t Lindeken besteedt veel aandacht en zorg aan de website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks de geleverde inspanningen kan wijkcomité ‘t Lindeken niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, 100% nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal wijkcomité ‘t Lindeken de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Als u onjuistheden vaststelt of er lijkt iets niet te kloppen dan kunt u ons dat meedelen via het contactformulier

De beheerder

Het beheer van de website is in handen van de webmaster, u kan deze bereiken via het contactformulier

Copyright

Teksten van deze website mogen niet worden overgenomen in de geschreven of gesproken pers of in om het even welk ander medium tenzij men hiervoor toestemming heeft verkregen van de webmaster. Citaten overnemen is wel toegelaten, mits bronvermelding.

Persoonlijke gegevens

Wijkcomité ‘t Lindeken gebruikt nooit contactgegevens die ons verstrekt kunnen worden door derden.

Alle persoonlijke gegevens die je ons verstrekt, worden nooit doorgegeven aan derden. De wet op de privacy bepaalt dat je inzage hebt in jouw persoonlijke gegevens die in ons bestand zouden aanwezig zijn. Je hebt hierbij het recht op inzage, verbetering en verwijdering van de gegevens. Neem hiertoe contact op met de webmaster via het contactformulier.

Alle gegevens in ons online bestand worden gedurende maximum 1 jaar bijgehouden.

Gegevens in ons email-bestand worden nooit op initiatief van wijkcomité ‘t Lindeken verwijderd. Bij elke email die u ontvangt via ons bulk-email systeem kan u zichzelf uitschrijven uit ons systeem. Op eenvoudig verzoek kan u op elk moment ook inzage vragen in uw gegevens zoals eerder vermeld.

Mail

Wijkcomité ‘t Lindeken vestigt de aandacht van de ontvanger erop dat deze e-mail en zijn eventuele bijlages, vertrouwelijke of juridisch beschermde informatie kunnen bevatten. Ook informatie die niet uitdrukkelijk als zodanig bestempeld wordt, mag niet zomaar verspreid of openbaar gemaakt worden.

Als de ontvanger merkt dat de e-mail niet voor hem/haar bedoeld is, wordt verwacht dat hij/zij de verzender hiervan op de hoogte brengt en vervolgens de e-mail wist. Indien de inhoud van de e-mail en zijn eventuele bijlages al werden opgeslagen, wordt gevraagd deze bestanden te wissen.

De absolute veiligheid van het e-mailverkeer, en de zekerheid van overdracht van de integrale inhoud en van de tijdige ontvangst, kunnen niet gegarandeerd worden. Wijkcomité ‘t Lindeken en de verzender kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden.

Inschrijvingen en betalingen

Wanneer een inschrijving voor een activiteit van wijkcomité ‘t Lindeken gebeurt via deze site, wordt direct een automatische mail verstuurd naar het emailadres dat werd opgegeven bij de inschrijving. In deze mail staan alle gegevens om de betaling van de inschrijving te verrichten. Indien na één week het beschuldigde bedrag niet vereffend is zal een eerste herrinering gestuurd worden. Indien hierop geen reactie komt zal er telefonisch contact opgenomen worden met het nummer dat vermeld wordt bij de inschrijving. Als hierna het bedrag nog steeds niet is vereffend en er geen reactie komt is er nog een allerlaatste mogelijkheid tot betalen op de activiteit zelf. Indien u niet komt opdagen worden eventuele(juridische) kosten en het verschuldige bedrag aangerekend aan de persoon die zich heeft ingeschreven.

Dankzij de gewaardeerde steun van onze sponsors

Rental of light & Sound

tom@sono.be

www.sono.be

 

Elslo 102 Evergem

dnschrijnwerk@gmail.com

Facebook


Finlandstraat 8 Evergem

Info@dakwerkenmaenhaut.be

www.dakwerkenmaenhaut.be/

Elslo 73

gbevergem@skynet.be